Naše realizaceOkrasná jezírka - krásné jezírko, jezírko pro okrasné ryby, okrasné zahradní jezírko

Okrasná jezírka

Okrasné jezírko na Klínech

Okrasné jezírko na Klínech

Na začátku léta nás oslovila klientka s přáním o realizaci jezírka na Klínech. Po konzultaci s klientkou na místě realizace jsme navrhli polohu, tvar a technologii. Abychom urychlili průběh prací oslovili jsme externí firmu, která pro nás vykopala hrubý tvar jezírka a postavila technickou místnost ze ztraceného ...

Okrasné jezírko s květinovým ostrůvkem

Okrasné jezírko s květinovým ostrůvkem

Velmi rádi jsme přijali realizaci tohoto okrasného jezírka. Majitelé nás oslovili s tím, že mají hrubou stavbu připravenou, náš úkol byl jezírko upravit po technické stránce, položit fólii a zapojit technologii. Nejprve bylo nutné upravit povrch,  který byl nahrubo vykopaný, usadit guly a potrubí od gule k čerpadlové ...

Stavba okrasného vodního prvku v restauraci

Stavba okrasného vodního prvku v restauraci

Velmi rádi jsme přijali nabídku na stavbu vodního prvku uvnitř restaurace. Těchto zakázek moc není a tak vždy rádi uvítáme změnu. Zákazník si vše vymyslel a postavil sám. Naše práce byla poradit, dozorovat, vyfóliovat vnitřek efektu a navrhnout vhodnou technologii, tak aby voda byla čistá. Nejprve jsme do koryta vložili geotextílii  ...

Vodní dílo ve Staročernsku

Vodní dílo ve Staročernsku

Od začátku roku jsme žili přípravou stavby technického zázemí pro vodní nádrž u novostavby domu ve Staročernsku. Vodní stavbu realizoval investor na místě sám se stavební firmou. Nádrž nemá vyfóliované dno, ale je opatřeno speciálním izolačním nátěrem. Náš úkol byl vytvořit fungující filtrační zázemí ...

Okrasné jezírko v Mostě.

Okrasné jezírko v Mostě.

Toto jezírko patří mezi ty menší, která jsme v poslední době postavili. Klient si pro něj vybral krásné místo v předzahrádce svého domu. Jezírko tvoří dvě vzájemně propojené části. V horní části se připravil menší vodopád, který padá do tůňky a v dolní části je samotné jezírko kde ...

Okrasné jezírko u Teplic

Okrasné jezírko u Teplic

Stavba komplexu jezírek u Teplic

V roce 2018 jsme začali s realizací stavby rozsáhlého komplexu jezírek u Teplic. Opět se začalo zaměřením a přesným rozplánováním prací. Pozemek je kaskádovitý, takže stavba vodopádu byla samozřejmá. V první části prací se zaměřovalo a bagrovalo, dále se postavila technická místnost, zcela netypicky ...

Okrasné jezírko v Mariánských Radčicích

Okrasné jezírko v Mariánských Radčicích

Stavba okrasného jezírka v Mariánských Radčicích.

V roce 2018  nás oslovil velmi náročný klient s žádostí o výstavbu okrasného jezírka o velikosti 30m3, potůčku a vodopádu.  Po vymezení a zakreslení tvaru jezírka, potůčku a technické místnosti začali výkopové práce. Na dno se položila gule a na bok jezírka se připevnila fóliová příruba pro skimmer ...

Okrasné jezírko v Hnojnicích

Okrasné jezírko v Hnojnicích

Stavba okrasného jezírka v Hnojnicích

Tato realizace byla jedna z nejrychleji provedených. Chtěli bychom Vám ukázat, že Váš sen je možné zrealizovat během několika dní.  Po zakreslení tvaru jezírka o objemu 10m3 se začalo s výkopem jezírka dle našich instrukcí. Poté se položilo potrubní pro technologii a jezírko se vypískovalo a zakopala se čerpadlová ...

Stavba okrasného jezírka u Teplic

Stavba okrasného jezírka u Teplic

Stavba okrasného jezírka u Teplic

Na začátku prázdnin se začalo s výstavbou okrasného a zároveň koupacího jezírka o velikosti 300 m2. Dle architekta byl vytvořen tvar jezírka a technická místnost. Následně se začalo s výstavbou technické místnosti ze ztraceného bednění, kde se zároveň začalo protahovat potrubí a hadice. Dle zaměřených kvót ...

Stavba okrasného jezírka v Lahošti

Stavba okrasného jezírka v Lahošti

Stavba okrasného jezírka v Lahošti

Realizace tohoto jezírka byla zahájena v září roku 2015, kdy byl vytyčen tvar jezírka s potoky. Přáním klientů bylo, aby byl zachován  ostrůvek s okrasným keřem jalovcem. Zakomponování ostrůvku bude vyřešeno dvěma potoky, které budou kolem ostrůvku vtékat do jezírka. První bude z kačírku a druhý bude z pískovcových ...

Stavba jezírka ve Větrušicích

Stavba jezírka ve Větrušicích

Stavba jezírka ve Větrušicích

Zákazník si naší firmu vybral dle našich referenčních zakázek a na základě nich začala naše spolupráce. Měl připravený výkop jezírka, potřeboval vyfóĺiovat a dodat potřebnou funkční technologii. Nejpve se výkopem doupravilo jezírko a vykopal prostor pro šachtu, položila technologie, zapískovalo. Položila se geotextílie ...

Stavba okrasného jezírka ve Zbrašíně

Stavba okrasného jezírka ve Zbrašíně

Stavba okrasného jezírka ve Zbrašíně

Po návštěvě naší prodejní zahrady se klient vzhlédnul v našem jezírku a měl požadavek vytvořit obdobné. Po vytýčení tvaru jezírka, bagr vykopal potřebný tvar jezírka a zbytek se dokopnul ručně. Dále pak se položila technologie, zapískovalo, položila geotextílie a svařila fólie Fatra Aquaplast 805 1,5mm. U této ...

Stavba okrasného jezírka v Sokolově

Stavba okrasného jezírka v Sokolově

Stavba okrasného jezírka v Sokolově

Pod naším technickým dozorem se začalo stavět okrasné jezírko v Sokolově. Nejprve se zakreslil tvar jezírka a technické místnosti, které se následně vybagrovali. Jezírko se vypískovalo, položila se technologie a geotextílie. Následně se svařila na míru folie Fatra Aquaplast 805 1,5mm. Dodávaná technologie: filtr Tripond ...

Stavba koupacího jezírka 130m3 v Plzni II.

Stavba koupacího jezírka 130m3 v Plzni II.

Stavba koupacího jezírka 130m3 v Plzni II.

Moderní koupací jezírko v podobném stylu jako jsme již realizovovali v loňském roce také v Plzni. Koupací jezírko ideálně zapadá k moderní stavbě a je zakomponováno do velmi rozlehlé zahrady. Po vykopání jezírka, postavení obvodových stěn ze ztraceného bednění se položila technologie, zapískovalo, zabetónovalo ...

Stavba jezírka 13m3 v Patokryjích

Stavba jezírka 13m3 v Patokryjích

Stavba jezírka 13m3 v Patokryjích

Tato realizace jezírka byla jedna z nejrychleji postavených jezírek. Zákazník se slhédl v jezírku, které máme vystavěno u naší firmy v Okružní ul. v Mostě. Ihned si sjednal schůzku s p. Studentem, kde došlo k navržení technologie a postupu prací. Odpoledne se začalo s vytíčením jezírka a klient začal s výkopem ...

Venkovní prodejna : Jezírka - Zahrady s.r.o.

Venkovní prodejna : Jezírka - Zahrady s.r.o.

Prodejní zahrada s jezírkem v Mostě

Po dlouhých průtazích s povolením, začala výstavba naší prodejní zahrady s jezírkem u prodejny v Okružní ul. v Mostě. Jak je vidno, lze začít kopat ikdyž je sníh. Po vytvoření tvaru, došlo bagříkem k výkopu samotného jezírka s ostrůvkem a výkopu místa na šachtu z PP. Na zahradě došlo k vytvořen cestiček a prodejních ...

Realizace okrasného jezírka v Citicích

Realizace okrasného jezírka v Citicích

Realizace koupacího a okrasného jezírka v Citicích

RRealizace koupacího a okrasného jezírka v Citicích byla počata v červnu 2014. Toto jezírko bude stavět ve svahovitém terénu s 2 nerezovými vodopády, hloubka bude cca. 2,7m a technická místnost bude umístěna uvnitř jezírka. Vytýčil se tvar jezírka, bagrem se udělal potřebný výkop a začalo se s výstavbou technické ...

Realizace okrasného jezírka v Průhonicích

Realizace okrasného jezírka v Průhonicích

Realizace okrasného jezírka v Průhonicích

Naše firma byla přizvána k realizaci moderního okrasného jezírka v Praze Průhonicích. Na přání zakazníka byl zde nainstalován vodopád vyvěrající z moderního kvádru. Pro tento systém byla navržena tato technologie: biologicko-mechanický filtr Tripond Vortex C-50, UV lampa TMC Pro Clear Advantage 55W, systémové čerpadlo ...

Realizace okrasného jezírka v Otovicích

Realizace okrasného jezírka v Otovicích

Realizace okrasného jezírka v Otovicích

V Otovicích bylo jezírko i s technickou místností připraveno, takže se po pár úpravách a přípravách mohla začít pokládat geotextílie a fólie Fatra Aquaplast 805 1,5mm. Další den se dovezla a usadila filtrace Tripond Center Vortex C-50 a dříve než se stačila nainstalovat UV lampa TMC Pro Clear Advantage 110W se napustilo ...

Stavba jezírka s vodopádem v Lounech

Stavba jezírka s vodopádem v Lounech

Stavba jezírka s vodopádem v Lounech

Tato výstavba je perfektní ukázkou toho, že i v menším prostoru se dá vybudovat okrasné jezírko s vodopádem a potůčkem, které rozhodně stojí za pohled. Celý prostor byl jen hrubě vyznačen, ale po dolazení terénu a usazení čerpadlové šachty, dnové vpusťi a potrubí byl vidět každý kus práce. Vodopád je rozdělen ...

Realizace jezírka Vysoká Pec

Realizace jezírka Vysoká Pec

Stavba jezírka 6m3 ve Vysoké Peci

V roce 2012 proběhla stavba jezírka cca 6m3 se 3 kaskádami a převýšením zhruba 3,5m. Na přání zadavatele bylo celé jezírko vybetováno. Bylo použito filtrační zařízení Oase BioTec 18 ScreenMatic s UV lampou Oase Bitron C 36W, umístěné nad vodopádem, 1x trubkový skimmer Oase AquaSkim Gravity, 1x gula dnová vpusť 110mm ...

Realizace jezírka Postoloprty

Realizace jezírka Postoloprty

Realizace jezírka Postoloprty

Po schválení počítačově zpracovaného nákresu, započala stavba okrasného jezírka u restaurace v Postoloprtech. Po vytvoření tvaru, výkopání jezírka a technické místnosti, došlo k položení techolologie. Dále pak proběhlo vypískování, položení geotextílie a folie Aquaplast 805 1,5mm. Na konec bylo jezírko dotvořeno ...

Stavba jezírka Liberec - Minkovice

Stavba jezírka Liberec - Minkovice

Stavba okrasného jezírka na klíč v Liberci

U této realizace se jednalo o kompletní stavbu moderního okrasného jezírka. Byla zde navrhnuta technologoie: 2x filtr Tripond center vortex C-115, 2x UV lampa TMC Pro Clear Advantage 110W, 1x čerpadlo Messner eco X-20000l/hod. a vzduchovací zařízení Resun LP-100. Technologie zapojena gravitačně, 2x trubkový skimmer Oase AquaSkim ...

Stavba jezírka Bedřichův Světec

Stavba jezírka Bedřichův Světec

Stavba jezírka Bedřichův Světec

Na základě požadavku našeho klienta se na již hotové zahradě začalo s výkopem jezírka, vše bylo nutno dělat ručně, jelikož už se na zahradu nedostala žádná technika. Po výkopu proběhlo položení technologie, vypískování, položení geotextílie a svaření folie Fatra Aquaplast 805 1,5mm. V rohu zahrady se vytvořil ...

Okrasné jezírko v Družci

Okrasné jezírko v Družci

Okrasné jezírko v Družci

Klient si vyzkoušel jezírko s potokem na přírodno (bez technologie) a na základě nefunkčnosti nás požádal o dodání vhodné technologie. Filtr se umisťoval nad zem a byla pro tento systém bylo navržena technologie: filtr Tripond Center Vortex C-115, UV lampa TMC Pro Clear Advantage 110W, čerpadlo s vysokým výkonem Jebao JFP ...

Stavba 5 podsvícených chrličů

Stavba 5 podsvícených chrličů

Stavba vodního prvku s pěti podsvícenými chrliči Praha

U novostavby v centru Prahy byl na přání zákazníka postaven vodní prvek s 5 podsvícenými chliči. Pro tuto realizaci vodního prvku s chliči byla navrhnuta technologie: kompletní písková filtrace Azur KIT 380 s čerpadlem Preva 33, 5x vodopád LED 90 Ubbing (led podsvícení), čerpadlo Winner 200M pro vodopády, bazénová UV ...

Jezírko cca 25m3 v Běleči

Jezírko cca 25m3 v Běleči

Stavba jezírka v Běleči cca 25m3

Klient si přál vystavět jezírko o velikosti 25m3. Po vytýčení tvaru jezírka došlo k položení technologie, vypískování. Položila se geotextílie a svařila se folie Fatra Aquaplast 805 1,5mm. K tomuto systému byla navržena technologie: filtrace Tripond Center Vortex C-80 (umístěná nad jezírkem), čerpadlová šachta 50x50cm ...

Zahradní jezírka - inspirace

Zahradní jezírka - inspirace

Realizace zahradních jezírek

Plánování okrasných jezírek a koupacích jezírekVodní plocha na zahradě má neocenitelné a nezaměnitelné kouzlo, zvlášť je-li spojena s nádherným prostředím plném zeleně. S dostatkem informací se do stavby zahradního jezírka můžete pustit i svépomocí. Nejdříve je důležité si vše řádně promyslet a zvážit.

Výstavba jezírka cca 30m3 v Korozlukách

Výstavba jezírka cca 30m3 v Korozlukách

Stavba jezírka 24m3 v Korozlukách

Realizace okrasného jezírka poblíž Mostu, o velikosti 24m3. Jezírko bylo vykopáno bagříkem, poté byla položena technologie, vypískování jezírka, položení geotextílie a folie Fatra Aquaplast 805 1,5mm. Zde byl použit na zakázku vyrobený filtr z PP materiálu (objem 2m3), UV lampa Aqua Forte 75W, čerpadlo 18000l/hod.

Výstavba jezírka

Výstavba jezírka

Stavba jezírka 23m3 pod Hněvínem

Stavba přírodního jezírka cca 25m3, kde byl použit filtr Tripond vortex 5 komor, UV lampa TMC 55W,  čerpadlo Resun 18 000l/hod, vzduchovací zařízení Resun PG 60. Zapojení technologie gravitačně, 1x trubkový skimmer, 1x spondí gula 110mm. Součástí jezírka je kaskádovitý potůček. Je to velmi pěkný vodní efekt, kde ...

Výstavba jezírka v Souši

Výstavba jezírka v Souši

Stavba jezírka 10m3 s vysokým kamenem uprostřed

Realizace okrasného jezírka o velikosti cca 10m3 s kamenem uprostřed jezírka. Jezírko se ručně vykopalo, položila se technologie, geotextílie a svařila folie Fatra Aquaplast 805 1,5mm. Pro toto jezírko byl navržen gravitační systém s použitím filtrace Tripond 3 komorový bez vortexu, 1x gula spodní vpusť, 1x hladinový ...

Foto fontána před Cenrálem v Mostě

Foto fontána před Cenrálem v Mostě

Stavba fontány v Mostě před Centrálem

Dle projektu byla vystavěna v centru Mostu fontána s osvětelením. K tomuto systému byla navržena bazénová technologie s chlorátorem. Pro fontánu byla vyrobena nerezová konstrukce na které je umístněna fontána Oase Water Quintet a světla Oase Lunaqua.  Realizace 2010 ...

Stavba jezírka se skálou v Mostě

Stavba jezírka se skálou v Mostě

Stavba jezírka se skálou ve Vtelně

Stavba přírodního jezírka s vodopádem, kde byl použit filtr Tripond center vortex C-80, čerpadlová šachta, UV lampa TMC Pro Clear Advantage 110W, čerpadlo Messner 26000l/hod, vzduchovací zařízení Resun LP-60. Zapojení technologie gravitačně: 1x trubkový skimmer Oase AquaSkim gravity, 2x gula dnová vpusť 110mm. Součástí ...

Jezírko cca 150m3 momentálně ve výstavbě v Blahuňově

Jezírko cca 150m3 momentálně ve výstavbě v Blahuňově

Jezírko cca. 150m3 v Blahuňově

Dle klientova velkolepých plánů započala stavba jezera s ostrůvkem o velikosti cca. 150m3. Došlo k vybagrování jezera, vystavění technické místnosti ze ztraceného bednění, položení technologie (gula dnová vpusť, trubkový skimmer,..). Jezero se vypískovalo, položila se geotextílie a svařila folie Fatra Aquaplast 805 ...

Naše realizace


Prodejna: 725 923 654
Realizace: 731 156 600máte dotaz sdílet tisk
© 2021 Insion

Poradna:

Zazimování jezírka..


Zázraky se nedějí..


Vhodný filtr..


Choroby ryb..


Okrasné jezírko na Vaší zahrádce..


Řasy v jezírku..


Přípravky pro péči o vodu..


Jarní spuštění jezírka..