Aktuality - Jarní spuštění jezírka

Jarní spuštění jezírka

24.03.2016 - Po letošní velice mírné zimě bude nejspíše větší práce s jezírky a rybími miláčky. Při mírných teplotách se velice dobře daří vláknitým řasám a ryby často postihnou různá plísňová onemocnění. Po zimním období je důležité, aby nastala biologická rovnováha v jezírku.
Po rozkliknutí tohoto odkazu jsme pro Vás připravili článek ideálním spuštění jezírka.Po letošní velice mírné zimě bude nejspíše větší práce s jezírky a rybími miláčky. Při mírných teplotách se velice dobře daří vláknitým řasám a ryby často postihnou různá plísňová onemocnění. Po zimním období je důležité, aby nastala biologická rovnováha v jezírku. U jezírek platí čím menší, tím je náročnější udržet jeho funkčnost, stabilitu a estetickou stránku. Nenastaví-li se u nově založených jezírek biologická rovnováha a do vody se nasadí ryby, dojde k rozkladu exkrementů, které vytváří prostředí bohaté na živiny, jež pro svůj růst a množení využijí různorodé řasy a sinice. Pro nastavení ideální rovnováhy je nutné na jaře použít startovací bakterie. V této době se bude díky zvyšování teploty okolí voda velmi rychle prohřívat a může docházet k různým změnám jejích hodnot. Proto je třeba kvalitu vody kontrolovat za pomoci testerů a pH metru. Testovací proužky zkontrolují potřebné parametry vody v jezírku (dusitany, dusičnany, alkalita, tvrdost nebo pH) a zjistí, zda se neodchylují od ideálních hodnot. Pro přesnější kontrolu pH doporučujeme použít digitální pH metry. Nastane-li nějaká větší odchylka, je na upravení hodnot nutno použít k tomu určenou „jezírkovou chemii“. Rádi Vám budeme nápomocni s jejím výběrem.

Jak ideálně spustit jezírko na jaře?

Je-li jezírko správně založené a již zaběhlé, máme s jeho údržbou od jara do podzimu relativně málo práce a zbude více času na relaxaci. Bylo by zavádějící tvrdit, že vybudování jezírka je jednoduchá věc. Ale potěšení z hotového okrasného jezírka vynaloženou námahu vyváží. Stejně jako všechny části zahrady potřebuje i jezírko, jeho obyvatelé a jeho bezprostřední okolí pravidelnou údržbu.

Zahradní jezírko po zimním období

Jakmile roztaje sníh a přestane mrznout (cca konec února a začátek března), odstraní se elektrický ohřívač a nastává čas větší péče o jezírko. Kontrolují se břehy jezírka, zda nejsou uvolněné kameny či desky a přezkou- ší se funkčnost veškeré techniky potřebné k chodu jezírka (filtr, čerpadlo, skimmer, vzduchování, osvětlení, přívody, spínače atd.). Filtr je třeba propláchnout a umýt (tuto vodu vypouštíme nejlépe mimo jezírko, není-li však jiná možnost, tak i do jezírka, to se postupem času samo pročistí). Je též vhodný čas pro vyčištění a případnou opravu vodovodní- ho potrubí, kohoutů, pročištění či výměnu filtračního materiálu. Od zbytků sedimentů, napadané- ho listí, zbytků rostlin, odumřelých řas se za pomoci jezírkového vysavače vyčistí jak dno nádrže, tak také stěny jezírka. Jarní příprava začíná také u chovatelů KOI kaprů nebo jiných okrasných ryb, a to hned jakmile roztaje led a teplota se drží permanentně nad 5 °C. Překontroluje se a vyčistí filtr, který následně připojíme do systému. Čím dříve se filtrace spustí, tím lépe. Neexistuje žádné univerzální datum, kdy se má filtrace spouštět, jen je nutné vzhledem k silnějším mrazíkům sledovat počasí, aby se technologie případně vypnula, a tím se přede- šlo škodám. Pro rychlejší zlepšení stavu a úpravu vody v jezírku je spuštění zásadní. Po spuštění systému se vyčistí nejen gula na dně, ale i skimmer (hladinový sběrač). Jezírko se kontroluje častěji, to proto, aby se vidělo, zda vše funguje a neklesá hladina. Není na škodu vyměnit část vody v jezírku, cca 5 % (zároveň při čištění filtru), a dále pokračovat s výměnou vody v průběhu celého týdne (z vodovodního řádu či studny), cca 10 % z objemu jezírka. Nutno každé jaro doplnit správné množství tzv. startovacími bakteriemi. Dle velikosti jezírka se doplní odumřelé startovací bakterie, které napomáhají lepší funkci filtru. Po aplikaci bakterií vypneme na 2–3 hod. čerpadlo a na 3–5 dní UV lampu. Dále doporučujeme vyčistit UV lampu, respektive křemíkové sklo, a vyměnit v ní zářivku (jejich životnost je cca 1 rok). Při delším používání se snižuje účinnost UV záření. Pokud čerpadlo přezimovalo na sucho v garáži, doporučujeme ho nejprve namočit do vody a po chvíli zkusit na krátko na volno pustit. Funkčnost čerpadla vyzkoušíme např. pomocí šroubováku, jestli se rotor volně otáčí. Pokud by totiž v čerpadle zbyly po zimě přischlé kusy bláta a řas, mohlo by se poškodit po rozběhu. Bylo-li čerpadlo ponecháno v jezírku, je nutno zkontrolovat a vyčistit sací koš, rotor i stator.

Jarní úklid zahradního jezírka

Jezírko není nutné čistit každé jaro, protože jakmile se jeho systém příliš naruší, je velká pravděpodobnost, že se zdravá rovnováha v něm celkově obnoví až v létě. Důkladná údržba se doporučuje zhruba 1× za 5 let, jinak je dostačující vyzvednout košíky s přerostlými rostlinami a rozsadit je. Nejdříve se odstraní z vody listí, řasa a uhynulé části rostlin, na to lze použít síťky, podběráky či hrábě. Dno se může vyčistit vysavačem, ale razantnější obměna vody se doporučuje až při teplejším počasí. Dále je potřeba ostříhat dřeviny a hnědé stonky (ty, které nebyly odstraněny před zimou) v okrajích jezírka. Okrasné trávy je potřeba sestříhnout těsně nad nové výhonky (na výšku dlaně). Jaro je nejen vhodným obdobím pro pořizování nových rostlin, ale můžeme ho využít pro korekci vegetace stávající. Dlažba a dřevěné plochy u jezírka se očistí od řas. Velkou nepříjemností je (navíc i vzhledem k počasí), musí-li se jezírko poškozené zimou na jaře opravovat. Nejčastější bývají praskliny u betonových nádrží, proto je ideálním řešením jezírko vyložit jezírkovou fólií (nejlépe tloušťky 1,5 mm). Oprava betonu provedená sebepečlivěji by stačit nemusela, beton později znovu praská a voda by opět unikala.

Krmení okrasných ryb na jaře

Pro ryby je zima nejkritičtější období, jsou po této době značně zesláblé dlouhým půstem a těžšími životními podmínkami. Na jaře se pomalu dávají do pohybu, a tak je nutné začít krmit. Ale až v okamžiku, kdy teplota stoupne stabilně nad 10–12 °C. Podáváme krmivo s vyšším obsahem bílkovin, ale jen po menších dávkách. Důležitá je též kontrola zdravotního stavu ryb. Jarní krmení je posiluje po zimním období, ve kterém nebyly vůbec krmeny. V ideálním případě je dobré do krmiva přidat doplňkové vitamíny (omega 3, Aloe vera, česnek) a probiotika. Časté onemocnění ryb Jarní viremie (zkr. SVC): tzv. infekční virová vodnatost způsobená virem Rhabdovirus Carpio. Ten se ideálně rozmnožuje v teplotách 10–17 °C, napadá vnitřní orgány a krevní systém. Ryby s touto nákazou se vyznačují tím, že mají v dutině tělní značný obsah tekutiny (exudátu) a miniaturní krevní výrony na svalovině, žábrách, plynovém měchýři nebo na kůži. Tato virová nemoc nemá žádné významné příznaky, projevuje se jen apatičností ryb, stranění od hejna, polehávání u dna a sklopenými prsními ploutvemi. Významná prevence: při teplotě vody pod 10 °C a nad 17 °C se tyto viry hůře rozmnožují.
Jarní spuštění jezírka

« zpět


Objednávky: 725 923 654
Poradna: 731 156 600máte dotaz sdílet tisk
© 2019 Insion

Poradna:

Zazimování jezírka..


Zázraky se nedějí..


Vhodný filtr..


Choroby ryb..


Okrasné jezírko na Vaší zahrádce..


Řasy v jezírku..


Přípravky pro péči o vodu..


Jarní spuštění jezírka..